Početna stranica

Što je ATHENE?

Cilj je projekta ATHENE to pridonijeti interkulturalnom dijalogu i kulturnoj suradnji u kontekstu putem revitalizacije i valorizacije Antičkog mediteranskog teatra (grčko i rimsko nasljeđe).

 

Ciljevi projekta ATHENE

Kulturna mobilnost umjetničkih proizvoda
Definiranje i implementacija zajedničkog ATHENE festivala u raznim disciplinama. Cilj je oživjeti i valorizirati antičku kulturu i nasljeđe u izgradnji identiteta i vrijednosti novog europskog državljanstva i promicati interkulturalni dijalog kojim će zajednički korijeni, vrijednosti i kultura biti vidljivi.
Mobilnost djelatnika u kulturi
Poticanje mobilnost(i) putem radionica - posjeta i dobrih praksi - za menadžere Antičkih teatara, radi poboljšanja njihovih sposobnosti na polju kulturnog menadžmenta i u turističkoj valorizaciji njihovih gradova.
Interkulturalni dijalog
Identifikacija, karakterizacija, selekcija i diseminacija umjetničkih i kulturnih izvedbi kojima se promiče interkulturalni dijalog između mediteranskih naroda, stvaranjem banke podataka i programiranjem zajedničkih festivala, te postavljanje temelja za stvaranje Mreže antičkih mediteranskih teatara.

 

Kako bi se ciljevi projekta postigli, tijekom dvije godine, od svibnja 2013. do travnja 2015, u okviru projekta će 4 projektna partnera organizirati razne aktivnosti.