Partneri

Pokrajinska uprava Burgosa – ŠPANJOLSKA

Pokrajinska uprava Burgosa je glavni pokretač, odgovoran za izvršavanje razvojne politike na području iz svojoj nadležnosti: Pokrajina Burgos proteže se na 14.300 km2 a čine ju 371 općina. Pokrajinska uprava Burgosa svoje djelatnosti u kulturi obavlja putem Odjela za kulturu. Od 1999. godine, Pokrajinska uprava Burgosa razvila je kulturni program čiji su glavni ciljevi: osposobljavanje antičkog teatra u Cluniji za scenske izvedbe.

Pokrajinska uprava Burgosa – Odjel za kulturu je vodeći partner projekta ATHENE. Odjel za kulturu koordinira aktivnosti vezane uz kulturnu suradnju i umrežavanje.

Web stranica
www.burgos.es/
Adresa
Diputación Provincial de Burgos
Paseo del Espolón, 34
09003 Burgos - Spain
Kontakt osoba
José María Saiz <jmsaiz@diputaciondeburgos.es>

 

Udruga za razvoj Pokrajine Burgos (na španjolskom SODEBUR) – ŠPANJOLSKA

SODEBUR, Udruga za razvoj Pokrajine Burgos je javna ustanova, koju je osnovala Pokrajinska uprava radi promicanja društvenog i gospodarskog razvoja ruralnih područja u Pokrajini Burgos. Udruga pruža četiri osnovne usluge: Industrijski inženjering i investicije, Društvenu i gospodarsku promidžbu, Institucionalnu suradnju, te Imidž i Turizam.

SODEBUR je odgovoran za sveukupno upravljanje i koordinaciju projektom, administrativne poslove i financijsko upravljanje.

Web stranica
www.sodebur.es
Adresa
Edificio Consulado del Mars
Paseo del Espolón, 14
09003 Burgos - SPAIN
Kontakt osoba
Beatriz García Val <bgarcia@sodebur.es>

 

Grad Lecce – ITALIJA

Grad Lecce je jedinica lokalne samouprave, čija je osnovna djelatnost upravni poslovi. S posebnim naglaskom na aktivnosti suradnje, grad Lecce aktivno primjenjuje najbolje prakse razmjene s europskim, nacionalnim, regionalnim i lokalnim institucijama, uključivo i izazov strukturalnih fondova 2007-2013, koji imaju velik utjecaj na prostorno planiranje i razvoj.

Cilj je ojačati dimenziju građana u Europi i na nacionalnoj razini te razviti djelovanje uprave na strateške ciljeve politike ekonomske i sociajalne kohezije EU-a. Na taj način Grad Legge, kao partner u mreži može realizirati održivi rast na konkurentnijem području.

Web stranica
www.comune.lecce.it
Adresa
Comune di Lecce
Via Rubichini, 1
73100 Lecce - ITALY
Kontakt osoba
Raffaele Parlangeli <raffaele.parlangeli@comune.lecce.it>

 

Arheološki muzej Istre – HRVATSKA

Arheološki muzej Istre, uz svoju kulturnu i edukacijsku ponudu, odgovoran je za projektiranje i implementaciju ključnih kulturnih aktivnosti u gradu Puli, zahvaljujući neusporedivoj prednosti lokacije bogatom antičikim spomenicima i nalazima.

Arheološki muzej Istre dana čine Arheološki odjel (u kojem su pohranjene prapovijesna, rimska, srednjevjekovna zbirka te moderna zbirka, s numizmatičkom zbirkom i zbirkom podvodne arheologije, koja je u osnivanju), Dokumentacijski odjel, Knjižnica i Edukacijski odjek te Konzervatorsko-restauratorski odjel.

Web stranica
www.ami-pula.hr
Adresa
Carrarina, 3
52100 Pula - CROATIA
Kontakt osoba
Darko Komso <darko.komso@ami-pula.hr>