Informacijske

Naš Plan rada

ATHENE se sastoji od dviju različitih faza (koje upotpunjavaju upravljanje i koordinacija i komunikacija te diseminacija informacija) u kojima sudjeluju sva 4 partnera.

 

Kulturna suradnja

Programirat će se i organizirati Euro-mediteranski Festival tijekom ljeta 2014. U tri različite države (Španjolska, Italija i Hrvatska). Na festivalu će se izvesti zajedničke predstave (klasični teatar, tradicionalna folk i klasična glazba i ples) koje će se održati u svim teatrima, kao putujuće predstave.

ATHENE Festival će tako po prirodi postati međunarodni festival, jer će se ostvariti kao rezultat zajedničkih nastojanja triju antičkih teatara, koji sudjeluju u projektu, i djelatnika u kulturi, koji će predložiti zajednički program Festivala.

Istovremeno s Festivalom u svim gradovima-partnerima održavat će se festivalu zanimljivi i raznoliki Kulturni programi.

Sve informacije o Euro-mediteranskim festivalom i Kulturnim programima u trima zemljama partnerima bit će dostupni na ovoj web stranici u drugom tromjesečju 2014. godine.

Za one koji ne budu mogli pratiti festival izravno, postoji mogućnost (na ovoj web stranici) da prate prijenos uživo (kao i snimku) raznih umjetničkih izvedbi u okviru Festivala ATHENE.

Umrežavanje

Cilj ove komponente projekta je jačanje kulturne suradnje između partnera projekta ATHENE i dostupna je od samog početka ostalim potencijalnim kulturnim menadžerima Antičkih teatara na nacionalnoj i europskoj razini.

Glavne aktivnosti ove komponente su slijedeće:

Međunarodna banka podataka kulturnih događanja.

Sadrži informacije o raznim kulturnim događanjima koja se održavaju u teatrima sudionicima i državama u zadnjih pet godina.

Ova banka podataka bit će dostupna je na ovoj web stranici tijekom prvog tromjesečja 2014. samo za partnere i subjekte koji su zainteresirani i koji su prethodno kontaktirali koordinatora projekta.
Radionica za razmjenu dobrih praksi.

Ova se radionica održava istovremeno kad i treći susret Koordinacijskog odbora i to u Puli-Hrvatska u listopadu 2014.

Teme radionice su menadžment u kulturi i uspješni poslovni modeli kojima se želi ekonomski valorizirati i promicati kulturnu ponudu. Menadžeri partnerskih antičkih teatara i ostali regionalni i nacionalni dionici sudjelovat će na radionici.

ATHENE umrežavanje

Od početka projekta ATHENE aktivnosti su otvorene ostalim antičkim teatrima (rimskim i grčkim) na Mediteranu, koji su zainteresirani za sudjelovanje u bilo kojoj od predviđenih aktivnosti.

Ako su vaš grad, vaša regija ili ustanova zainteresirani za sudjelovanje u projektu, slijedite i postupak i kontaktirajte koordinatora.